Algemene Voorwaarden Drumschool Valentijn

INSCHRIJVEN
Inschrijven bij Drumschool Valentijn kan alleen via het online inschrijfformulier in te vullen en te bevestigen. Inschrijving geldt voor onbepaalde tijd.
(drumschoolvalentijn.nl; via het menu → direct naar →  inschrijven) 

OPZEGGING
Uitschrijving bij Drumschool Valentijn kan alleen via het online uitschrijfformulier. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.
(drumschoolvalentijn.nl; via het menu → direct naar →  opzeggen) 

INSTROMEN
Je kunt op ieder moment van het jaar instromen.

LESDAG
In overleg met de leerling wordt er voor het begin van de allereerste les een vaste lesdag en lestijd afgesproken.

BETALING
Rond de 20e van iedere maand ontvang je een factuur per mail voor de aankomende maand. Deze moet voor de eerste van de iedere maand voldaan zijn. Betaling kun je doen met de gegevens die vermeld staan op de factuur.  Als je begint met lessen wordt de eerste factuur na ontvangst van het inschrijfformulier beschikbaar gesteld. 

Bij een betalingsachterstand van een maand worden de lessen gestaakt. De betalingsverplichting loopt echter wel door. Bij een betalingsachterstand is er geen sprake van inhaallessen of restitutie.

UITVAL DOCENT
Bij uitval van de docent (door ziekte, live gigs, etc.) wordt er gekeken of de gemiste les  kan worden ingehaald op een later moment. Mist een leerling meer dan 2 aaneengesloten lessen door uitval van de docent, dan heeft de leerling recht op restitutie van de gemiste lessen.  

ZIEKTE & VERZUIM
Wanneer een leerling maximaal 24 uur van tevoren aangeeft niet op het vaste tijdstip te kunnen komen, wordt er indien mogelijk een inhaalles ingepland. Kan je niet op het voorgestelde moment of wordt er vaker afgezegd, dan mist de leerling de les. Er is geen sprake van inhalen of restitutie.

VAKANTIE
Wij willen jou zo veel mogelijk les kunnen geven, hierdoor hanteren wij geen vaste vakanties.
Kun je een maand niet alle lessen volgen? Dan kun je dit doorgeven uiterlijk voor de 20ste voor de aankomende maand waar je geen les in kan volgen.

Om dit zo makkelijk en overzichtelijk te houden kan dit alleen via de site.

(drumschoolvalentijn.nl; via het menu → direct naar → beschikbaarheid)

LEERMIDDELEN
De leerling moet zelf zorg dragen voor eigen drumstokken tijdens de les. Ook wordt van de leerling verwacht dat er beschikking is over een elektrisch of akoestisch drumstel om zo ook thuis te kunnen studeren.

PORTRETRECHT
Met het insturen van een gemachtigd inschrijfformulier wordt akkoord gegaan met het gebruik, waaronder publiciteitsdoeleinden, van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van Drumschool Valentijn hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Indien bezwaar tegen dit automatisch akkoord is aangetekend, zal Drumschool Valentijn zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

PRIVACY PERSOONSGEGEVENS
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we je dat Drumschool Valentijn uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres opneemt in een gegevensbestand. Drumschool Valentijn gebruikt jouw gegevens in de leerlingenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met je gesloten overeenkomst. Daarnaast kan de Drumschool Valentijn jouw gegevens gebruiken om jou op de hoogte te houden. Drumschool Valentijn verstrekt jouw gegevens nooit aan derden. Je kunt jouw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je contact opnemen met Drumschool Valentijn.