Tarieven

PROEFLES

30 min
Eenmalig
Oriëntatie

Gratis

Meld je nu aan

30 MINUTEN

Wekelijks
Alle leeftijden
38 lessen per jaar

€ 87/Maand*

Meld je nu aan

30 MINUTEN

Om de week
Vanaf 18 jaar
19 lessen per jaar

€ 45/Maand*

Meld je nu aan

*Lesgeld is verdeeld over 10 maanden maanden juli & augustus is geen lesgeld verschuldigd.
Boven de 21 jaar rekenen wij 21% BTW

Algemene voorwaarden

  • Inschrijven bij Drumschool Valentijn vindt plaats door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend in te leveren. Inschrijving geldt voor onbepaalde tijd.
  • Uitschrijving bij Drumschool Valentijn kan alleen per mail. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.
  • Je kunt op ieder moment van het jaar instromen.
  • In overleg met de leerling wordt er voor het begin van de allereerste les een vaste lesdag en lestijd afgesproken. 
  • Rond de 20e van iedere maand ontvang je een factuur per mail voor de aankomende maand. Deze moet voor de 1ste van de iedere maand voldaan zijn. Betaling kun je doen met de gegevens die vermeld staan op de factuur.  Als je begint met lessen wordt de eerste factuur na de eerste les beschikbaar gesteld. Lesgeld wordt verdeeld over 10 maanden. Over de maanden juli en augustus is er geen lesgeld verschuldigd. Er is dan zomervakantie zie jaarrooster.
  • Bij een betalingsachterstand van een maand worden de lessen gestaakt. De betalingsverplichting loopt echter wel door. Bij een betalingsachterstand is er geen sprake van inhaallessen of restitutie.
  • Bij uitval van de docent heeft de leerling recht op een inhaalmoment. In het jaarrooster zijn inhaalmomenten vastgelegd. Mist een leerling meer dan 2 aaneengesloten lessen door uitval van de docent, dan heeft de leerling recht op restitutie van de gemiste lessen. 
  • Wanneer een leerling maximaal 24 uur van tevoren aangeeft niet op de vaste tijdstip te kunnen komen dan heeft de leerling recht op 1 inhaalles van het begin van het lesjaar tot aan de kerstvakantie en 1 inhaalles vanaf het nieuwe jaar tot aan de zomervakantie. In het jaarrooster zijn inhaalmomenten vastgelegd hiervoor. Wordt er vaker afgezegd, dan mist de leerling de les . En er is geen sprake van inhalen of restitutie.